Welkom bij   'Ik Kan Zien'   een online cursus over kijken.

We weten niet altijd wát we zien, of dat nou het dagelijkse leven betreft of kunst, media en cultuur. Ook zijn we niet zeker over welke vragen we moeten stellen om hier antwoord op te krijgen. Deze digitale cursus brengt daar verandering in. Het zijn wel lessen, er moet dus iets geleerd worden en daar moet je wel iets voor doen. Je zult al gauw zien dat het zeker de moeite waard is en dat er nog veel is om te ontdekken. De vragen lijken in het begin wat formeel, maar je zult zien dat deze opzet gauw vanzelfsprekend wordt.
Spil vormen de 5 W's: het Wie, Wat, Waarom, Wanneer en Wat vind ik ervan. Meer hier over op de volgende pagina.
Deze opzet kost in het begin tijd, maar tijd geeft aandacht in dit geval en het is beter een gedeelte van deze cursus goed te doen dan van alles een beetje. Het is ook géén wedstrijd.

Op veel pagina's is een gedeelte met blauwe tekst, dit is in de eerste plaats -maar zeker niet uitsluitend- bedoelt voor leraren.

Succes!

 

kleine kinderen spelen met hun smartphone in de 'Verboden Stad' in Beijing, China
kleine kinderen spelen met hun smartphone in de 'Verboden Stad' in Beijing, China,   (pfs5049)

Het is een nieuw programma. Dit betekent dat er zeker verbeteringen en veranderingen nodig zullen zijn. Daarom is jullie inbreng van het grootste belang. Een contactformulier staat hier. Er is veel moeite gedaan om het progamma multi-cultureel te houden, we zijn tenslotte wereldburgers en moeten ook zo kijken.